יש לי שאלה

המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית שמחה לסייע בשאלות בענייני לשון, בעיקר בתֶקן של העברית החדשה בתחומים: מינוח, דקדוק, כתיב, פיסוק, תעתיק וניסוח.

אנו משתדלים להשיב לכל הפונים ומשקיעים זמן רב בהכנת התשובות. כדי שנוכל להשיב ביעילות ובזמן סביר, אנא התמקדו בנושא מסוים והימנעו ממכתבים ארוכים ומרובי שאלות. ובקשה נוספת: אנא כתבו כותרת ממוקדת ב"נושא".

שימו לב: לא נוכל להשיב על שאלות שהן מטלות לימודיות.