מנווה האקדמיה ללשון העברית

בתוך שנים אחדות עתיד לקום בקריית הלאום בירושלים מנווה האקדמיה ללשון העברית, על פי התוכנית שעיקריה פורטו במסמך הפרוגרמה שהכינה האקדמיה. המנווה יהיה מעון וסמל ללשון העברית, לתרבות העברית והישראלית השופעת ממנה ולקולותיה הנשמעים בפינו בכל אתר ואתר ובכל רגע ורגע.

מנווה האקדמיה, ובו גם מוזאון העברית, יאפשר להעצים את מקומה של העברית בהווייה החברתית והתרבותית שלנו ואת מעמדה כלשון העם והמדינה. מעגלי ההשפעה של הפעילות במנווה על חיי הרוח ועל המחקר יתפשטו מעבר לגבולות המנווה ומעבר לגבולות המדינה. אנו שואפים ופועלים להעלאת קרנה של העברית בארץ ובתפוצות, לקידום מחקרה,  להכרתה ולטיפוחה. מנווה האקדמיה יהיה המרכז הגדול שיקרין על התחום כולו.

האקדמיה פועלת לקידום הקמת המנווה בתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת התרבות והספורט חה"כ מירי רגב, שרת התרבות והספורט בעבר לימור לבנת וראש עיריית ירושלים ניר ברקת ובתיאום עם משרדי הממשלה המשתתפים בוועדת ההיגוי של המיזם להקמת המנווה וכן עם הרשות לפיתוח ירושלים, רשות מקרקעי ישראל וההסתדרות הציונית העולמית.

אנו מצפים ומקווים כי בסיוע אנשי החזון והמעשה השותפים להקמת המנווה יתקדמו המהלכים להקמתו כמתוכנן עד להשלמתם בשנים 2022-2020.

 

ראו עוד:

> החלטה היסטורית של ממשלת ישראל על הקמת בית ללשון העברית
> מזכיר הממשלה מר אביחי מנדלבליט ביקר באקדמיה ללשון העברית
> החלטת הממשלה מספר 5234: קידום מעמדה של הלשון העברית בישראל ובעולם
קידום הקמת המנווה
> תוכנית המנווה
> מוזאון העברית