הספרות העתיקה

מפעל המילון ההיסטורי אסף את כל החיבורים הכתובים עברית למן חתימת המקרא ועד סוף תקופת הגאונים כפי שהם נתונים בכתבי היד הטובים ביותר המצויים בספריות העולם.

רוב רובם של החיבורים מן התקופה העתיקה – טופסיהם המקוריים אבדו. החומר העתיק היחיד המשקף את לשון התקופה בנאמנות גמורה הוא החומר הכתוב שנמצא בחפירות של ארכאולוגים, כגון כתובות על גבי מצבות קדומות, כתובות הקדשה בבתי כנסת, מטבעות וטביעות חותם. הללו הגיעו אלינו בלא תיווך של מעתיקים. גם המגילות שנתגלו במערות שלחוף ים המלח מייצגות נאמנה את הלשון העברית, כפי שנהגה באותם הימים.

ואולם עיקרה של היצירה העברית העתיקה לא הגיעה לידינו אלא בהעתקות מאוחרות. לעתים הועתקו יצירות מאות פעמים, וטעויות רבות נפלו בהן אגב העתקתן. לעתים תיקנו המעתיקים במקום שלא הבינו עוד את הכתוב: דימו לתקן וקלקלו את הלשון המקורית.

במפעל המילון נאספו אפוא הטקסטים על פי מקור המסירה הטוב ביותר, לפי חוות דעתם של חוקרים ומומחים.

רוב רובו של החומר מן הספרות העתיקה נקלט ועובד במאגרי המילון ההיסטורי. כיום עיקר החיבורים שנותרו לעיבוד הם מחטיבת ספרות הגאונים. בשאר החטיבות יחד הסתיימה עריכת הקונקורדנצייה על פי החומר שבספר המקורות.