דף בית ניסוי

מילים וגלגוליהן | מטבעות לשון | אמצו מילה | זכר ונקבה
יחיד ורבים | תחביר וניסוח | כתיב וכתב | הבחנות בין מילים

 

new1_darom

 

תשובת השבוע: נמס ונטיותיו
השתלמות למשפטנים: שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי
ערב עיון: ש"י עגנון – סיפורת לשון וסגנון

 

didyouknow_darom

 


Yoreיוֹרֶה הוא הגשם הראשון של עונת הגשמים בארץ ישראל. מקור המילה במקרא – שם היא מופיעה פעמיים לצד בן זוגה מַלְקוֹשׁ. מקובל לפרש כי יוֹרֶה הוא הגשם הראשון ומַלְקוֹשׁ – הגשם האחרון. מדוע זכה הגשם הראשון לשם יוֹרֶה? המשיכו לקרוא.